Nabídka služeb pro stavební firmy

Stavební firmy by měly upřednostňovat praktiky recyklace, opakovaného využití a minimalizace odpadů. Mnoho z těchto materiálů lze recyklovat nebo znovu použít, což pomáhá snižovat environmentální dopad stavebních činností. Dodržování odpadových předpisů a správné nakládání s odpady jsou klíčovými prvky odpovědného stavebního provozu. Stavební firmy generují různé druhy odpadů během stavebních a demoličních prací. Zahrnují širokou škálu materiálů, a některé z nejčastěji produkovaných odpadů zahrnují:

Stavební suroviny: Odpad z nepoužitých nebo nadbytečných stavebních materiálů, jako jsou cihly, beton, dřevo, sklo, kovy atd.

Stavební a demoliční odpadní materiály: Zahrnuje demolici odpadu z budov, jako jsou zbytky betonu, cihly, dřevo, kovy, izolace, keramika a další materiály.

Odpad z obalů: Odpady z obalů používaných pro dodávky stavebních materiálů, jako jsou palety, kartony, fólie a podobně.

Elektrický a elektronický odpad: Odpady z elektrických zařízení, kabelů, světel a dalšího elektrického vybavení používaného na staveništích.

Odpadní voda: Odpadní voda vznikající při různých stavebních činnostech, zejména při čištění a stavebních procesech.

Odpadní oleje a maziva: Odpady z těžké techniky, která používá oleje a maziva.

© 2024 ROTTAMI ODPADY s.r.o., Všechna práva vyhrazena.

web by FOOE