Nabídka služeb pro správu nemovitostí

Je důležité, aby firmy zabývající se správou nemovitostí měli v úmyslu minimalizovat odpad a přijímat opatření k jeho recyklaci, opětovnému využití a správnému odstranění. Implementace udržitelných praktik může pomoci snížit environmentální dopad a současně snížit náklady na nakládání s odpady. Firmy zabývající se správou nemovitostí produkují různé druhy odpadů v průběhu své činnosti. Některé z nejčastěji generovaných odpadů v této oblasti zahrnují:

Kancelářský odpad: Papír, karton, obálky, a další odpady generované v kancelářském prostředí.

Elektronický odpad: Staré počítače, tiskárny, monitory a další elektronická zařízení, která mohou být nahrazena novějšími modely.

Odpadní obaly: Obaly od dodávek kancelářských potřeb, balení a další.

Nábytek: Odpadní nábytek z kancelářských prostor nebo společných prostor nemovitosti.

Odpady z údržby a oprav: Odpady z údržby nemovitosti, jako jsou použité nátěry, chemikálie, staré světelné žárovky a podobně.

Bio odpad: Odpady z údržby zahrádek a zelených ploch, jako jsou odřezky trávy, listí a větve.

© 2024 ROTTAMI ODPADY s.r.o., Všechna práva vyhrazena.

web by FOOE