Nabídka pro firmy

Firmy jsou často povinny dodržovat environmentální předpisy týkající se správy odpadů a jsou povolány k minimalizaci odpadu, recyklaci a bezpečnému odstranění odpadů. Udržitelné praktiky v oblasti nakládání s odpady mohou přispět ke snížení environmentálního dopadu a zlepšení celkové udržitelnosti podnikání. Ano, téměř všechny společnosti produkují odpady v průběhu své činnosti. Typy odpadů se však mohou lišit v závislosti na odvětví, velikosti firmy a povaze provozu. Některé z nejčastěji generovaných druhů odpadů zahrnují:

Komunální odpad: Odpady z běžných kancelářských a provozních činností, jako jsou obaly, papír, plast a organický odpad.

Elektronický odpad: Odpad z vyřazených elektronických zařízení, počítačů, tiskáren a dalších technologických zařízení.

Odpady z obalů: Odpady z obalů a balení produktů.

Odpady z výroby: Odpadní materiály z výrobních procesů, jako jsou odlitky, odřezky materiálu a nekvalitní výrobky.

Odpadní kovy: Materiály z demontovaných nebo zrušených zařízení nebo konstrukcí.

Stavební odpad: Vznikající při stavebních, renovačních nebo demoličních pracích.

Biologicky rozložitelný odpad: Zahrnuje organický materiál, jako jsou potravinové zbytky nebo zahradní odpad.

Odpady z údržby a oprav: Chemikálie, nátěry, starý nábytek a další odpady z údržby a renovace.

© 2024 ROTTAMI ODPADY s.r.o., Všechna práva vyhrazena.

web by FOOE