Nabídka služeb pro demoliční firmy

Demoliční společnosti jsou v mnoha případech povinny správně nakládat s odpady, a to v souladu s místními a národními environmentálními předpisy. Mnoho z těchto materiálů lze recyklovat, což pomáhá snižovat celkový objem odpadu a má pozitivní dopad na životní prostředí. Demoliční společnosti generují různé druhy odpadů během procesu demolice budov a struktur. Některé z hlavních typů odpadů, které vznikají při demoličních pracích, zahrnují:

Stavební a demoliční odpadní materiály: To jsou zbytky z demontovaných budov a struktur, jako jsou cihly, beton, dřevo, kovy, keramika, izolace a další stavební materiály.

Beton a cihly: Po demolici se většina stavebních a obvodových materiálů může nacházet ve formě betonových a cihlových trosk.

Ocelové a kovové odpady: Zahrnuje ocelové nosníky, rury, vodiče a další kovové konstrukční materiály.

Dřevo: Po demolici budov se často vyskytuje dřevěný odpad z konstrukčních materiálů, obložení a dalších dřevěných součástí.

Elektrický a elektronický odpad: Elektrické a elektronické zařízení, kabely, světla a další elektronika používaná v budově.

Odpadní izolace: Materiály používané k izolaci budov, jako jsou skelná vlna, minerální vlna nebo pěna.

Odpadní asfalt: Zbytky asfaltu z demontovaných vozovek nebo jiných povrchů.

Odpadní plasty a obaly: Plasty a obaly z různých stavebních materiálů a balení.

Odpadní oleje a maziva: Odpady z těžké techniky, která používá oleje a maziva.

 
© 2024 ROTTAMI ODPADY s.r.o., Všechna práva vyhrazena.

web by FOOE