Nabídka služeb pro Autoservisy

Je důležité, aby autoservisy dodržovali environmentální předpisy a věnovali pozornost správnému nakládání s odpady. Recyklace a správné odstranění odpadů jsou klíčovými prvky udržitelného provozu autoservisu. Autoservisy produkují různé druhy odpadů v průběhu své činnosti. Některé z nejčastějších odpadů z autoservisů zahrnují:

Oleje a maziva: Při výměně olejů a maziv vzniká odpadní olej, který je potřeba správně zpracovat a recyklovat.

Staré pneumatiky: Pneumatiky, které dosáhly konce své životnosti, jsou považovány za odpad a měly by být recyklovány nebo odstraněny v souladu s příslušnými předpisy.

Autobaterie: Autoservisy mohou produkovat odpadní baterie ze starých automobilových baterií, které je třeba recyklovat.

Odpadní kapaliny: Kromě olejů to může zahrnovat i jiné kapaliny, jako jsou chladicí kapaliny, brzdové kapaliny a podobně.

Kovy: Odpadní kovy z oprav a demontáží, například ocel z demontovaných dílů.

Plasty a obaly: Balení nových dílů a obaly mohou tvořit plastový odpad.

Odpady z čištění a údržby: Materiály používané k čištění a údržbě vozidel, jako jsou hadry a filtry, mohou být považovány za odpad.

© 2024 ROTTAMI ODPADY s.r.o., Všechna práva vyhrazena.

web by FOOE